30 June, 2009

Dam hkawm nga ai Shadang sha langai

30 June 2009

"Nang n dawdan gwi ai i?" nga nna san wa ai gasan hpe htai na matu, Buga de shingran let ngai sumru yu hkrup ai. "Haaaa ... hpa hpe tim na Buga, na amyu hte shingdaw taw ai gaw... ndai prat hta masha tai na grau ahkyak ai yaw "... nga nna n-gun n lu ai nsam hte tsun wa ai Maigan shayi sha langai hpe mau yu nga ai Ngai...

Dai aten hta shingran nga ai Bum shagawng ni hpe lung na matu Ngai hta atsam nga ai ngu chye ai.
Dai ram n-gun n dat ra ai lam hta hpa majaw ung ang nga ai?

Lata la mai ai n re. Byin tai wa ai lam langai hpe Ngai tsawra ai. Ngai arawng la ai.

" Jinghpaw num rai jang she Num re ngu shadu taw ai i?" makau kaw na aput taw ai nsen ni hpe na maza wa ai. Ndai zawn aput chyu aput ai num ni hpe yu magang n tsawm la ai ngu Ngai na myit hta myit taw nga ai.

Panglai hpe lai di na ngu gaw Ngai n tsun mayu sai. Kaning re nme law, Bum ga hta Panglai n nga ai gaw...

N lu yang si na law, hpa law ... nya law ngu na mung n kam tsun ai. Tsep kawp ma n kam ai majaw...
Rai sa, dai rai jang Hpa majaw tsaw hkrup ai ngu Ngai na myit hpe Ngai bai san taw ai. Shinggyim masha she re me. Tsaw ra myit hta bunghku n nga ai ngu bai myit shadik la dat ai.

Nampan langai pu tsawm na matu aten kade la ra ai hpe ngai n chye ai.
Udi langai gara hku krawk wa ai hpe galoi n dung yu ga ai.
Maisak hpun langai mi hpe akyu mai jashawn na matu aten kade la ra ai ngu ai hpe ngai n chye ai.

Shi hpe gaw "hpawtde bai hkrum ga" ngu tsun dat ai. Shi mung shi jawng de wa mat ai.
Nta n kam wa shi ai majaw, Shopping pru na matu Mega Mall de sa wa ai.
Mega mall gaw rai mari na matu grai manu dik ai shara langai re.

0 comments: